KAPITEL:

Nödvändig materiel för att spela munspel
Grundteori om munspelande
Hur man tar ut toner på munspelet
Teori kring musik och munspelande
Här lär du dig att spela enklare melodier
Här lär du dig ljudeffekter på munspelet
Här lär du dig att bända på ett munspel
Här lär du dig att spela thrills på munspelet
Här lär du dig att spela blues på munspelet
Här lär du dig att spela flerstämmigt
avancerade låtar
Lista över alla munspelsmelodier på denna CD