Buske Munspel
Beställa skivan
Hur fungerar instruktionsskivan?
Varför spela munspel?
Demonstration av skivan
Köpa munspel
Vanliga frågor
Android-app för munspelare
Munspel på youtube
Kundtjänst

 

NotklavMUNSPELETS HISTORIANotklav

 Notbild

Munspelets grundläggande funktion har anor långt tillbaka i tiden. Metoden att med vibrerande plattor i en luftström åstadkomma toner var för flera tusen år sedan känt av kineserna och ännu idag spelas det i Kina på dessa slags urmunspel, tillverkade av bambu.

Det första europeiska munspelet i dagens tappning tillverkades i Berlin 1821 av ett sextonårigt geni vid namn Friedrich Buschmann. Hans munspel bestod enbart av blåstoner, men det blev snabbt uppmärksammat av samtiden och de närmaste årtiondena uppstod småskalig tillverkning lite överallt i Tyskland. Detta nya instrument hade en kromatisk skala, och då den bara bestod av blåstoner var det svårt att spela flytande folkmusik som på dagens munspel. Detta blev ett huvudbry för en instrumentmakare från Bohem, en viss herr Richter. På 1820-talet kom denne man i kontakt med munspelet och lät sig som många andra fascineras av den lilla dosan med de vackra tonerna. Med sin digra erfarenhet av instrumenttillverkning insåg han att en förbättring var möjlig. Han lade till ytterligare en platta på tvären och kunde därmed frambringa toner även vid inblås. Därefter stämde han munspelet så att de olika tonerna hamnade i en bestämd ordning. Denna skala är idag den dominerande, och benämnes Richterskalan. Således hade det diatoniska munspelet sett dagens ljus, och det visade sig vara förträffligt till framförande av först folkmusik och sedermera blues, country och jazz. Munspelstillverkarna tog till sig denna version som snabbt blev standard vid munspelstillverkning. Detta hände sig vid tiden kring 1825, och munspelet började nu breda ut sig i världen.

 

Tillverkningen utfördes de följande åren i liten skala och bedrevs företrädesvis av urmakare som biinkomst. Efterfrågan var återhållsam även om allt fler började fatta tycke och inse tjusningen med det lilla instrumentet. 1857 inträffade emellertid en milstolpe i världslig munspelshistoria då tysken Matthias Hohner inledde tillverkning av munspel i större mängd. Dessa stämdes efter Richters skala och var till utseendet ganska lika dagens diatoniska munspel. Dessa munspel blev snabbt en stor succe, och Hohner blev snart den dominerande munspelstillverkaren på marknaden i Tyskland. Munspelets definitivt världsliga genombrott kom åtta år senare, år 1865. En anhörig till Hohner förde med sig ett parti munspel och introducerade dessa i Amerika. Det blev en stor framgång, och Hohner började nu masstillverka munspel och sälja dessa på den amerikanska marknaden. Därmed skulle Hohner i över ett sekel framåt komma att bli den dominerande munspelstillverkaren i världen, och munspelets erövring av amerika hade börjat.

Norbild

Munspelet fick ett oerhört snabbt genomslag på andra sidan atlanten och historien förtäljer om flera kända profiler som brukade förströ sig med ett munspel. När den tappre sheriffen Wyatt Earp skulle bringa ordning i turerna kring Tombstone och OK Corral, fanns ett Hohner munspel i hans innerficka. Även den äventyrlige raskalen Billy the Kid brukade lira på ett munspel mellan rånvarven. Många mer eller mindre trovärdiga historier finns också berättade kring det amerikanska inbördeskriget, där soldater blev träffade av kulor som stoppades av det lilla instrumentet i bröstfickan, och därmed räddade deras liv.

Munspelet skulle visa sig bli en "kulturens budbärare" i staterna, där de olika folkslagen fann på egna musikstilar; de före detta slavarna uttryckte sitt vemod i munspelsmusiken, och nybyggare och westernprofiler lät förströ sig med munspelet vid den ensamma lägerelden. Ännu idag återges av nutida spelare ekot från denna svunna tid i form av blues och country. I Amerika jämförs munspelet idag med vilka andra instrument som helst, och stora konserter arrangeras där musik framförs på det lilla instrumentet. I Sverige är dock munspelets framtoning fortfarande blygsam.